Er du klar til
grøn omstilling?

Hos Washbox sætter vi en ære i at nytænke løsninger, som bidrager til, at Jordens ressourcer også rækker til de kommende generationer. Vi har for eksempel foretaget en livscyklusanalyse (LCA) og opnået en Svanemærkning for vores Washbox vaskehalskoncepter – og vi arbejder løbende på fortsat at bidrage til den grønne omstilling.

LIVSCYKLUS

Målsætninger

Hos Washbox arbejder vi løbende med mange bæredygtige målsætninger, og vi har derfor sat os en lang række mål:

 

Materialer

Vi designer Washbox til at kunne skilles ad efter endt brug og genanvende materialerne, hvilket giver en stor ressource- og energibesparelse.

 

Energi

Vi ønsker at Washbox efter opstilling skal kunne køre på vedvarende energi, hvilket giver en CO2-neutral drift.

 

Vand og spildevand

Washbox skal opsamle regnvand og rense og recirkulere vaskevandet i et lukket system, og dermed ikke forbruge grundvand. Således undgår vi at udlede spildevand som restprodukt. Det vil medføre en besparelse på forbruget af vores grundvand. Hertil kommer, at Washbox kan placeres hvor som helst uden fundering, hvilket sparer ressourcer til fundament, kloakering og tilslutning.

VANDFORBRUG

Minimalt vandforbrug

Ifølge DrivkraftDanmarks Branchestatistik 2020 vil det spare vandmiljøet mere end 1 ton metaller, 5 ton olie og 3 ton vaskemidler, hvis alle biler vaskes i en vaskehal.

– Ved manuel vask bruges let over 100 liter vand.
– Ved vask i de mest effektive vaskehaller bruges mindre end 35 liter vand.
– Ved vask i Washbox bruges i gennemsnit 16 liter vand.

Selvom Washbox er den vaskehal, som bruger mindst vand, stopper vores ambitioner ikke her. Vi arbejder henimod en løsning, hvor vandet renses og genbruges igen og igen.